DUNGO KAWULO (1)

14 December 2011

1. Duh Gusti kanthi doyo mugo paringi – ikhlas manah anggene miwiti dungo
2. Sedoyo pujo puji kagungan Gusti – dateng nikmat roso syukur puji kulo
3. Dateng Nabi, keluargo lan shohabat – sedoyo sholawat sarto salam kulo
4. Gusti Allah Moho Welas dateng umat – mugi paring rohmat dateng hajat kulo
5. Allah Gusti Dzat ingkang asih melasi – nyuwun kani’matan ing akhirat kulo
6. Allah Gusti Panjenengan kang kuwahos – mugi dandosi ati ing tingkah kulo
7. Duh Pangeran Panjenengan Moho Suci – paring niat ikhlas suci dateng kulo
8. Mugi Panjenengan paring keselametan – saking ponco boyo lan dosa lan olo
9. Ya Allah Dzat ingkang paring raos aman – mugi paring pengayoman ing kawulo
10. Sedoyo alam Panjenengan kang jogo – Gusti kang ngrekso lan mireng dungo kulo
11. Kulo nyuwun mugi Tuan bebasaken – saking tipu doyo ingkang ganggu kulo
12. Kanthi ridlo Panjenengan kulo nyuwun – tebih saking kirang lan tingkah kang olo
13. Ya Allah Gusti Dzat ingkang Moho Agung – mugi nebihaken kulo saking olo
14. Duh Gusti ingkang nyipto sedoyo makhluk – mugi paring kesahenan dateng kulo
15. Ya Allah kang ngawontenaken sedoyo – paring kebajikan dateng akhlak kulo
16. Gusti Panjenengan ingkang damel rupo – paring bagus ing rupo lan tingkah kulo
17. Ya Allah Dzat Moho paring pangapuro – Kanthi taubat kulo nyuwun pangapuro
18. Sedoyo makhluk tunduk ing Panjenengan – mugi Tuan nundukaken musuh kulo
19. Ya Allah mugi Tuan paring anugerah – kang manfaat ing dunyo akhirat kulo
20. Mugi Gusti paring rizqi ingkang halal – kathah lan barakah dateng hajat kulo
21. Kangge ma’rifat dateng Dzat Panjenengan – Mugi Tuan kerso buka manah kulo
22. Duh Pangeran mugi paring ilmu ingkang – manfaat kan nebihaken bodho kulo
23. Mugi Pangeran paring lapang ing rizqi – rizqi kang barokah dateng sempit kulo
24. Gusti Panjenengan ingkang Moho Lapang – mugi paring gampil dateng rizqi kulo
25. Ya Allah Dzat ingkang Moho Ngasoraken – mugi mboten ngasoraken panggen kulo
26. Mugi Tuan angkat kulo saking asor – mugi paring drajat inggil ing kawulo
27. Mugi Tuan paring kamulyan ing kulo – saking musuh lan howo nafsu kang olo
28. Gusti kang paring ino ing tiyang kufur – mugi paring wibowo dateng kawulo
29. Allah Moho Mireng ingkang tanpa wates – mugi paring qobul dungo hajat kulo
30. Panjenengan kang perso sedoyo makhluk – paring pitedah ati lan perso kulo
31. Panjenengan ingkang netepaken hukum – paring gampil sedoyo urusan kulo
32. Kanthi Asma Gusti ingkang Moho Adil – paring adil ing sedoyo tingkah kulo
33. Mugi Allah ngicalaken karupekan – kanthi lembut Panjenengan dateng kulo
34. Allah Panjenengan panggen wangsul kulo – mugi ningali lan dandosi kawulo
35. Mugi nebihaken kulo saking cacat – mugi paring qabul dateng hajat kulo